Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Arbeta lokalt innan webbplatsen släpps

De flesta utvecklare känner till att man kan arbeta lokalt på datorn med HTML, CSS och Javascript. Inte alla vet om att man även kan arbeta med serversidospråk som exempelvis PHP och databasen MySQL.

Oavsett vilket verktyg man använder för detta skapas i regel en testmiljö på adressen http://localhost/. Det kan ses som ett alias istället för din riktiga domän.

WAMP och MAMP

WAMP betyder Windows Apache MySQL PHP och finns att ladda ner på wampserver.com. Det är lätt att installera och man behöver inga direkta förkunskaper för att klara av det.

Det som kan vara lite lurigt innan man är van är att få databasen rätt inställd. Den ska exempelvis helst ha en annan användare än ”root”-användaren.

Om man väljer att använda WAMP för att köra WordPress finns en utmärkt guide för varje steg på urbangiraffe.com.

WAMP finns även till Mac men då heter det istället MAMP som betyder Mac Apache MySQL PHP. Det finns att ladda ner på mamp.info.

Instant WordPress

När detta skrivs används WordPress av 14,7 procent av världens webbplatser och det är därmed världens mest använda publiceringssystem. Därför har några utvecklat speciella server-”paket” just för detta endamål. Instant WordPress är ett sådant.

Med Instant WordPress kan man starta en tom WordPress-installation från vilken enhet som helst, exempelvis ett USB-minne. Om man har kunder kan man visa dem den webbplats man byggt åt dem.

I programvaran ingår även genvägar till plugins-mappen, tema-mappen, admin, MySQL och startsidan på webbplatsen.

Nackdelen med Instant WordPress är att det tar ca 200 MB och har man 50 webbplatser så blir det mycket utrymme.

WordPress Portable

Ett bra alternativ till Instant WordPress är WordPress Portable. Till skillnad mot Instant WordPress tar det bara upp ca 20MB, vilket är en tiondel. Även här kan man starta WordPress direkt från USB eller någon annan enhet.

En nackdel med WordPress Portable är att det inte finns några genvägar till WordPress olika mappar. En annan nackdel är att man inte kan köra det samtidigt som WAMP eftersom båda körs mot http://localhost/. Det går därför inte heller att köra flera instanser av WordPress Portable samtidigt för jämförandet av webbplatser, vilket ska gå i Instant WordPress.

Personligen tycker jag ändå bättre om WordPress Portable då det är snabbt och inte tar upp så stor plats.

Andra alternativ

Är man inte nöjd med något av dessa alternativ så finns det fler. Ett av dem är Bitnami. Här finns stöd för WordPress, Drupal och Joomla med flera.

Ett annat alternativ är XAMPP som ska kunna göra samma sak som de övriga.

Fördelar med att köra lokalt

  • Laddningstiden är betydligt kortare vid körning lokalt än att sitta och vänta på att internet ska svara.
  • Om internet slutar fungera kan man ändå fortsätta arbeta, såvida man inte kör externa Javascript, typsnitt eller annan kod.
  • Man slipper extraarbetet med att kopiera filerna till servern mellan varje ändring vilket kan spara mycket tid. Ofta arbetar man genom att skriva, testa, skriva, testa. Då är det skönt att bara behöva trycka på F5 eller uppdatera.
  • Om man kör något skript som låser sig, låser man bara sin egen dator. Annars kanske man använder webbhotellets kapacitet i onödan.
  • Man är inte beroende av att webbhotellet ska ligga uppe hela tiden.

Nackdelar med att köra lokalt

  • Det kan ibland vara svårt att få den lokala miljön att alltid vara identisk med live-mijön. Detta eftersom man uppdaterar en del lokalt. Sedan uppdaterar man en del på live-servern och det är oftast inte samma ändringar som görs.
  • Ibland händer det att inställningarna på servern eller databasen inte är samma lokalt som på live-servern. Då kan man få konvertera databasen eller anpassa inställningarna.
  • En flytt av webbplats från lokalt till live-server tar alltid lite tid. Dock är det inte att jämföra med den tidsvinst man gör när man arbetar lokalt.
Publicerad 2011-08-30. Kategori Bygga hemsida.


Skriv en kommentar eller en fråga

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.