Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

CSS3 – Skapa snyggare webbplatser utan bilder

Gradienter / toningar

Heltäckande färger i all ära men ibland är det riktigt snyggt att använda sig av gradienter eller toningar som de också kallas. Ett stort användningsområde för detta är knappar som ska se ut som att de går att klicka på. Att i det fallet lägga till en toning gör att knappen får effekten av att den är utbuktad. Gradienter på bakgrundsbilder fungerar med alla moderna webbläsare. Använd Ultimate CSS Gradient Generator för att skapa din egen gradient.

Multipla bakgrundsbilder

Man har tidigare kunnat använda flera bakgrundsbilder på varandra, men bara genom att placera olika HTML-element på varandra genom att antingen använda transparanta (genomskinliga) bilder eller genom CSS-kommandot opacity. Nu med CSS3 går det även att skapa dessa direkt i CSS:en utan att använda onödig HTML. Läs mer om multipla bakgrunder på CSS 3 Multiple Background Images – Zen Elements.

Bilder på ramar

Tidigare har man enbart kunna använda sig av linjer för att skapa ramar runt element. Nu med CSS3 kan man även använda en uppsättning bilder för detta. Det gör det betydligt lättare att skapa en god design utan att behöva lägga till en massa krånglig extra HTML-kod. Kommandot heter border-image. Läs mer om bilder på ramar på Border-image: using images for your borders – CSS3 info.

Rundade hörn på element

Att använda sig av rundade hörn på webbplatsen ger ett mjukare behagligare intryck. I CSS3 finns det något som heter border-radius. Det fungerar i alla moderna webbläsare förutom Internet Explorer 8 och neråt. Det finns en bra generator för att skapa rundade hörn på CSS Border Radius Generator.

Skugga på texter

Hur snyggt är det att ha en skugga på texten? Man bör vara försiktig med detta eftersom läsbarheten lätt kan försämras om man inte arbetar med textskuggor på rätt sätt. Om det ska användas på små texter bör man använda skuggan ytterst diskret. På större texter har man lite större friheter eftersom man då har fler punkter på skärmen att arbeta med. Kommandot heter text-shadow och fungerar på alla moderna webbläare. En trevlig generator för detta är Westciv – Text Shadow. Där kan man generera skuggor på texter och mer därtill.

Skugga på element

Att lägga en skugga på ett element innbär att man visuellt lyfter upp elementet från bakgrunden. Det kan ha många användningsområden. Framför allt så kan det dra uppmärksamheten till sig. I vissa fall kanske man vill särskilja elementen från mängden och då kan en skugga vara bra. Kommandot heter box-shadow och fungerar bra i de flesta moderna webbläsare. En artikel som beskriver hur det används är Dimox.net – Cross-browser CSS3 box shadow.

Rotera element

Ibland kan det vara snyggt att luta ett element, exempelvis en bild. Om man exempelvis vill illustrera en stökig hög med fotografier kan transform i CSS3 användas. När detta skrivs är det bara Safari, Firefox och Google Chrome som har stöd för detta så använd inte detta fullt ut än. Dock fungerar det bra att använda så länge som den är bakåtkompatibel. I det här fallet innebär bakåtkompabilitet att elementen ska kunna fungera väl tillsammans även då de inte är roterade. Information om hur man roterar element finns på Animation Using CSS Transform – The Art of Web.

Sammanfattning

Det här var några exempel på vad man kan använda CSS3 till. Eftersom de flesta kommandon inte är standardiserade än så bör de användas med viss försiktighet.

Ta för vana att testköra dem i alla de vanliga webbläsarna så att de fungerar som tänkt. Kontrollera även at det fungerar för lite äldre webbläsare. 2 versioner bak ses som ”best practice”. Använder vi version 9 av Internet Explorer idag bör webbplatsen även fungera ner till version 7 om man ska rikta sig till den större massan.

I många fall där det inte fungerar finns det workarounds som fungerar bra. Vissa tar hjälp av Javascript-bibliotek som jQuery.

Publicerad 2011-03-03. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Grundkurs i CSS

När du bygger en hemsida formas stommen av HTML och hur den ska se ut och placeras definieras av CSS. Det brukar förklaras som att HTML är strukturen och CSS presentationen. Dessa två är båda programspråk som berättar för webbläsaren vad denna ska visa.

Men vad är då CSS?

CSS står för ”Cascading Style Sheets”, men kallas också för stilmallar, och är till för att styra hela utseendet och layouten på en sida. CSS definierar hur HTML ska visas. Du bestämmer med hjälp av CSS hur din text ska se ut och var den ska ligga, hur menyn ska bete sig och vilken färg den ska ha. Om du har bilder på sidan kan du göra dem klickbara eller lägga dem prydligt på rad i högermarginalen. CSS är helt enkelt ett verktyg för att skapa layouten på din hemsida.

CSS finns i tre nivåer; mest används dock nivå ett och två då alla webbläsare inte stödjer den tredje nivån. De två nivåerna som används finns till för att forma texten, bakgrunden, länkarna och fonterna samt placera bilder och texten osv.

Hur används CSS?

CSS kan användas på tre olika sätt. Vilket sätt du väljer att använda dig av är upp till dig.

Användningsområde 1: Du kan göra en extern stilmall, external CSS, vilken får styra all formatering på alla hemsidans sidor. Denna CSS-mall ligger helt utanför dokumentet där HTML-koderna finns och kopplas endast samman med hjälp av en länk i ”head”-delen. Detta alternativ är ofta det mest praktiska om hemsidan är stor eller om du vill leka med specialeffekter. Du har endast ett dokument att ändra i och inte behöver gå in i varje specifik sida för att göra uppdateringar och justeringar.

Användningsområde 2: Du använder dig av en inbäddad CSS-kod, även kallad embedded, i varje specifikt HTML-dokuments ”head”-del. Vid kodningen använder du dig här av attributet style och skriver koden utan klamrar. Detta sätt att använda sig av CSS är bra om dina sidor ska se olika ut.

Användningsområde 3: Du kan även skriva in CSS-koden direkt bland HTML-koderna för att forma en viss del av dokumentet. Denna typ av CSS-kodning kallas för inline och fungerar utmärkt så länge du vid varje kodning använder dig av attributet style och skriver CSS-koden utan klamrar.

Hur skapas CSS?

Det går att skapa en extern stilmall i de flesta program och t.ex. Anteckningar fungerar utmärkt. Detta dokument kan du sedan döpa till förslagsvis ”style.css”, namnet är fritt men filändelsen måste vara ”.css”. Om du ska använda dig av embedded eller inline-metoderna skriver du direkt i HTML-dokumentet.

Sedan är det bara att sätta igång. De första koderna brukar oftast behandla bakgrund, vad texten ska ha för typsnitt, vilken storlek den ska vara i, om det ska vara något radavstånd o.s.v.

Ett exempel på en extern kodning, då koden ligger i ett separat dokument kan se ut så här:
”hr {color:green;}
p {margin-left:25px;}
body {background-color:#000000;}”

I det här fallet betyder ”hr {color:green;}” att texten blir grön, ” p {margin-left:25px;}” att texten hamnar 25 pixlar in från vänstra sidan och ”body {background-color:#000000;}” betyder att bakgrunden blir svart. Vi hade också kunna haft med vilken storlek texten skulle vara i (kan anges i bl.a. pixlar, procent eller em) eller huruvida olika texter på sidan ska vara i olika färger m.m.

Det är också möjligt att enbart färglägga en av sidans kanter eller att skapa en större marginal i botten på texten. Det viktiga att komma ihåg här är att de olika kommandona bör vara medsols, d.v.s. topp – höger – nederkant – vänster. För dig som just har börjat med CSS är detta något av en överkurs, men det kan vara kul att känna till dessa möjligheter eftersom du lättare kan utveckla dina kunskaper då.

Olika begrepp, namn på färger och liknande går enkelt att hitta på Internet. Det finns också många specifika och avancerade guider som ger dig konkret hjälp kring olika problem som kan uppstå. Använd gärna w3cschools för vidare referens.

Publicerad 2010-06-01. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Publicera hemsida på Internet

För att publicera en hemsida på internet måste du gå igenom ett par steg. Du måste t.ex. välja ett webbhotell och en domän, men också lyckas med att faktiskt lägga upp sidan.

Välj webbhotell & domän

När din hemsida är färdigbyggd och bara väntar på att få komma ut och visa upp sig på internet behöver du välja ett webbhotell och en domän. Vilket webbhotell du bör välja kan skilja beroende på om du är en privatperson som behöver webbhotell för din egen sida eller om det är ditt företag som är ute efter tjänsten.

ONE för privatpersoner

Webbhotellet One.com kan vara ett bra alternativ för dig som är privatperson då det är både bra och billigt. One erbjuder både webbhosting och domännamn och är därför perfekt om du vill samla allt sådant på ett och samma ställe. Det är en innovativ leverantör som funnits på marknaden sedan 2002 och som idag är en av Europas främsta aktörer. De har förmånliga erbjudanden som kan vara värda att titta på. De har även ett gratis hemsideprogram online, som kan publicera hemsidor utan FTP-program och programmeringskunskaper.

City network för företag

Är du ute efter ett webbhotell för ditt företag är istället City network att föredra. Detta företag har varit med länge och har stabila tjänster. Här kan du utöver att köpa plats på en server även köpa ett domännamn och välja mellan alla de populära toppdomänerna. City network erbjudande för företag ger 250 GB i utrymme och möjlighet till hög trafik, allt till en relativt låg kostnad. Läs hela vår recension här.

FTP-program

FTP står för File Transfer Protocol och är ett av de äldsta och idag mest populära filöverföringsprotokollen (vilket är en metod för att överföra filer mellan två olika datorer). Det vanligaste användningsområdet för FTP-program idag är i form av överföring av filer från den egna datorn till ett webbhotell, i syfte av att publicera en hemsida på internet.

Det finns ett antal olika FTP-program att ladda ner på internet . Ett som är väldigt populärt, lättanvänt och dessutom gratis är FileZilla Client. FileZilla fungerar med de flesta typer av Windows. För Mac finns det också gratis och avgiftsbelagda program, t.ex. NcFTP och FireFTP.

Vid själva uppbyggandet av dina HTML-sidor är det en fördel om du organiserat dessa samt tillhörande bilder och dylikt i passande mappar. Kom ihåg att du måste ha döpt förstasidan, den sidan som ska läsas in automatiskt, till index.html.

Att hålla reda på saker är alltid lättare om det finns struktur. Kom ihåg att den struktur som du byggt upp när du skapat hemsidan på din dator måste finnas kvar på den mottagande webbplatsen. Annars kommer länkningen i dem inte att stämma och därmed kommer sidan bli felande. Det betyder att du inte kan ändra namn på dina filer när de väl är upplagda.

När du öppnat FTP-programmet kommer du att få upp en ruta där du ska fylla i ett antal uppgifter. Det är bland annat namnet/adressen till din host, ditt egna användarnamn och lösenord. Om programmet ber dig fylla i en port ska denna oftast vara ”21” när du använder dig av FTP. Här är ett exempel för hur vi ansluter till webbhotellet One.

När du är inloggad kommer du att få upp en ny ruta indelad i olika kolumner. Kolumnerna ligger parallellt med varandra och det är oftast bara att dra eller klicka över filerna från kolumnen som representerar din dator till kolumnen som representerar webbhotellet för att de ska laddas upp.

Att göra uppladdning till webbhotellet kan även ske med hjälp av andra program, men proceduren är i de flesta fall relativt lika.

Publicerad 2010-04-13. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Hur byter jag webbhotell för min redan existerande hemsida?

När du gjorde din hemsida kanske du inte läste på tillräckligt om ditt webbhotell eller så har din sida idag utvecklats så pass att ditt förra webbhotell inte längre kan tillgodose dina behov. Som tur är går det att byta webbhotell utan en massa krångel! Det enda du i princip behöver göra är att följa dessa åtta steg.

Byta Webbhotell – Åtta steg

 1. Först och främst måste du ta fram dina inloggningsuppgifter med lösenord hos det företag där du köpte ditt domännamn.
 2. Kolla runt och läs recensioner och tips om olika företag som erbjuder hosting. Se till att det du ska byta till uppnår de krav som behövs. Du vill i största mån undvika risken att behöva byta snart igen. Se vår framsida för recensioner.
 3. När du hittat ett nytt webbhotell med ett erbjudande som passar dig är det dags att köpa. Det är viktigt att du sparar informationen som du får vid köpet, det kan t.ex. vara e-post och kvitton. Skriv helst ut denna information för säkerhetsskull, då har du den på flera ställen och risken att den försvinner minskar markant.
 4. När du har ett nytt konto ska själva informationen, alltså det du har på din hemsida, flyttas över till det nya webbhotellet. Detta kan liknas vid att du har köpt en ny dator och vill flytta över dina gamla filer. Det kan ske på lite olika sätt beroende på vilken typ av hemsida du har. Har du en vanlig statisk hemsida är det enkelt, då behöver du bara kopiera hela filstrukturen och föra den till det nya webbhotellet.Är det däremot en blogg eller liknande som ska flyttas är det lite krångligare, vilket beror på att en blogg ofta är uppbyggd med hjälp av en databas. Då måste du först skapa en helt ny databas hos ditt nya webbhotell, som bör ha samma användarnamn och lösenord som din gamla. När den nya databasen är skapad och redo att kopiera kan du slopa den gamla databasen, kopiera över informationen till den nya och låta den ladda in på det nya webbhotellet.

  Desto mindre aktivitet som sker på din blogg under själva flytten desto bättre, eftersom det kan nämligen ställa till problem om saker på databasen ändras under flytten.

 5. Vid köpet ska du noga se till att du får information om namnet på den nya servern. Du bör få ett primärt och ett sekundärt namn av ditt webbhotell. Dessa namn skickas med stor sannolikhet till din e-post. Om du inte får dem måste du läsa på sidan och ta reda på om de skickar ut informationen på annat sätt. Hittar du inget måste du självklart ta kontakt med företaget ifråga så snabbt som möjligt.
 6. När detta är gjort är nästa steg att logga in på kontot för ditt domännamn, där byter du den DNS-information som finns ansluten till din domän till de uppgifterna du fått från ditt nya webbhotell. Du måste se till att du ändrar namnet både på den primära och på den sekundära servern! Ibland, beroende på vilka tjänster det är du använder dig av, kan du efter förändringen få ett mail som måste bekräftas för att förändringen verkligen ska ske.
 7. Nu kommer du troligen att få vänta innan du kan beskåda resultatet. Det beror på att all information som finns på din hemsida kan var lagrad på datorer som kan finnas utspridda världen över och att föra in denna nya information och ta bort den gamla tar därför lite tid. Oftast tar förflyttningen mellan ett och tre dygn. Självklart kan det ske snabbare, men det är klokt att vara tålmodig och inte hetsa upp sig över att det tar lite tid.
 8. Om alla ovanstående punkter genomförts felfritt bör ditt domännamn nu vara ihopkopplat med ditt nya webbhotell. I så fall återstår det för dig att nu bara ladda upp din hemsida på den nya servern.

Läs gärna Matt Cutts mega artikel om att byta webbhotell (på engelska) också.

Publicerad 2010-04-11. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Användarvänlig hemsida – hur gör jag en sådan?

Första intrycket betyder mycket och avgör om din besökare kollar vidare på din sida eller inte. Speciellt om du vill att dina besökare ska handla av dig är det viktigt att din hemsida uttrycker professionalitet.

När du skapar en hemsida är det viktigt att den är attraktiv och tilltalande, men den måste även vara användarvänlig och funktionell. Om din hemsida är krånglig och förvirrande är risken för att dina besökare vänder sig någon annanstans stor, trots att du kanske har en exceptionell design. Det är därför du måste ta stor hänsyn till användarvänligheten. Tänk användarvänlighet först, sen grafisk design.

Struktur
Hemsidans struktur är stommen den vilar på. Det är den planen du har över vilka undersidor som skall finnas och vart besökaren ska hitta vad. Det är ofta väldigt bra att ha en panel eller översiktskarta någonstans på hemsidan där besökaren kan känna igen sin position.

En väl strukturerad sida ger ett professionellt intryck och lockar besökaren till att stanna och bli en kund. Tänk i kundens banor – det som är självklart för dig som företagare är säkerligen inte lika självklart för den potentielle kunden.

Navigationen på hemsidan utgör också en viktig del i strukturen. Kunden måste snabbt kunna gå fram och tillbaka mellan olika sidor, undersidor och kategorier. Förutom översiktskartan kan det därför vara bra att markera länkar som kunden har besökt i en annan färg, att skriva ut den aktuella länken som kunden besöker i fetstil o.s.v. För att öka användarvänligheten bör du även placera menyn där den platsar mest naturligt, alltså där besökaren kommer att förvänta sig att den ska vara. Naturligt är till vänster precis som vi har här. Tänk efter noga innan du placerar den någon annanstans, det kan förvirra besökaren.

Användarvänlighet
Du bör även tänka på att inte använda dig av för stora filer (t.ex. bilder eller ljudklipp), då detta kommer att drabba besökaren i form av långa laddningstider, vilket ofta kan uppfattas som störande. Det finns många som sitter på ADSL-anslutningar med låg hastighet runt 0,5 mbit, därtill ökar antalet mobila besökare hela tiden där anslutningshastigheten kan vara ännu lägre stundtals.

Bygg gärna sidan med funktioner som gör att texten kan förstoras, vilket hjälper för dem som har svårt med mindre textstorlekar. Använd också ett typsnitt som är framtagen för webben, t.ex. Arial eller Verdana. Dessa ökar läsbarheten och ju mer kunden finner din sida behaglig och läsbar, desto mer intresse kan han eller hon få.

Design

Designen bör bl.a. vara sammanhängande i sin stil och inge ett harmoniskt uttryck, utan att olika delar suddas ihop till en. Bild och text bör inte överdoseras och deras plats måste beslutas med eftertänksamhet. Det är t.ex. jobbigare att läsa på en datorskärm och texter bör därför vara indelade i kortare stycken. Text ska inte läggas i bilder vid publicering, det är både mindre bra för besökaren och sökmotorerna då de inte kan läsa din text.

Du bör också tänka på att olika skärmtyper kommer att visa din hemsida på olika sätt. Därför måste du anpassa den efter den mest förekommande. Vilka upplösningar som används är rätt spritt. Vanliga upplösningar just nu är 1280×800, 1024×768 och 1280×1024. Man bör alltså kunna se din hemsida korrekt i så lågt som 1024×768, vilket många bärbara dator använder.

Det mesta är egentligen ganska logiskt. Du bör anpassa utseende och funktion efter dina besökare. Därför kan en hemsida ämnad till nöje för ungdomar och en hemsida innehållandes viktig information för vuxna självklart vara olika utformade. Kolla runt på andra populära hemsidor, hur har de byggt sin hemsida?

Publicerad 2010-04-09. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

WordPress – verktyget och möjligheterna

WordPress är idag kanske mest känt som ett bloggsystem, men det är mycket mer än så. Det är faktiskt ett av det mest använda publiceringssystemen i hela världen och används flitigt på både bloggar och webbplatser. Hela denna webbplats är faktiskt utvecklad med WordPress i grunden! Verktyget utvecklas konstant, är modernt och håller sin fokus kring utseende, användarvänlighet och webbstandard.

Verktyget

Systemet är skrivet i PHP och sprids gratis under GNU-licensen. GNU-licensen innebär att du får använda programvaran i valfritt syfte, sprida den vidare samt förbättra och anpassa den efter dina egna behov. Det är på så vis egentligen ett ovärderligt program eftersom du kan utforma det helt efter dig själv.

Utöver att vara ett användbart verktyg för bloggning är WordPress även utformat för att kunna sköta hela hemsidor. Programmet går att anpassa genom olika tillägg, vilka du antingen skapar helt själv eller laddar ner från WordPress. Både tillägg och mallar går att installera direkt från administrationsgränssnittet i WordPress. Även uppdateringen kan installeras automatiskt med ett knapptryck.

Du som använder programmet behöver inte ha någon FTP-klient (datorprogram som genom att använda filöverföringsprotokollet FTP ansluter sig till en FTP-server) för att kunna uppdatera och redigera innehåll på dina sidor. Det beror på att allt detta blir tillgänglig genom att du loggar in via en inloggningssida.

Möjligheterna

WordPress är uppdelat på två sidor, wordpress.org och wordpress.com. Den förstnämnda är huvudsidan där du kan ladda ner mjukvaran och sköta installationen på din server eller hos ditt webbhotell. Med denna version har du full kontroll och kan styra över hur din sida ska fungera och se ut, när det gäller allt från design till innehållsfunktioner. Med denna version är det bara du och ingen annan som kan begränsa möjligheterna. För att lära dig hantera programmet kan du använda dig av guider som finns på WordPress egen hemsida.

WordPress.com är den fria bloggtjänsten som WordPress erbjuder. Med denna bloggtjänst behöver du inte inneha någon plats hos ett webbhotell eller en egen server och det krävs inte heller några installationer på din dator. Du har tyvärr därmed inte heller samma frihet, utan är bunden till att använda programmet så som det är utformat och ser ut. Mot en kostnad kan du dock få möjlighet att ändra på vissa saker, men grunderna står konstant fast.

Så vare sig du ska starta en blogg eller bygga en företagspresentation, välj WordPress då kan du enkelt underhålla hela hemsidan direkt på webben utan krångel.

Publicerad 2010-04-08. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Vad behöver jag för program för att bygga en hemsida?

Att bygga en hemsida behöver inte var krångligt, utan kan i själva verket vara riktigt enkelt. Du behöver lära dig grunderna om HTML-kodning eller så laddar du ner ett enkelt program som kodar åt dig. HTML är en förkortning av Hyper Text Markup Language och är standard märkspråket på internet.

Med grundliga HTML-kunskaper kan du bygga en enkel sida relativt snabbt. Dock kan du vara tvungen att använda dig av ett program, en så kallad grafisk HTML-redigerare, om du strävar efter en mer avancerad sida. Att använda sig av ett program är också smart om du inte vill behöva krångla så mycket med HTML, då programmet gör det åt dig.

Förr var Frontpage och Dreamweaver vanliga program att bygga statiska hemsidor med. Numera är det mycket enklare att använda något verktyg som hänger med vissa webbhotell. Webcreator från One är både billigt och enkelt att använda. Se vår guide för hur du skapar en hemsida med det här. Programmet ingår när du köper ett webbhotell för 15 kr per månad hos One.

Programmet fungerar i princip som så att du skriver hur du vill att din sida ska se ut. Funktionerna liknar dem som finns i t.ex. Word: vill du ha texten röd och stor så gör du den bara röd och stor. Programmet fixar sedan själv HTML-koden för detta. Det är det som underlättar så mycket för dig. Även själva publiceringen på Internet gör du med ett knapptryck!

Självklart finns det även andra redigerarprogram. Ett av den är t.ex. det fria programmet NVU. Detta program finns färdigt att ladda ner för dig som använder GNU/Linux, Mac OS X och Windows eller använder en plattform som stödjer Netscape Portable Runtime. NVU riktar sig till mindre professionella användare som saknar kunskaper om HTML och CSS. Det gör det till ett perfekt program för dig som är nybörjare.

Man kan även göra all html för hand med Notepad (Anteckningar) som hänger med Windows, alternativt något annan gratisprogram som Notepade++.

Det här är bara två av alla program som finns. Vilket du än väljer att använda dig av så får du otroligt stora möjligheter till att bygga upp en hemsida som passar just dig och dina behov.

Publicerad 2010-04-06. » 2 Kommentarer
Kategori Bygga hemsida.

Statistik med hjälp av Analytics

Google erbjuder en ny och gratis tjänst inom analys och statistik som kallas Google Analytics. Den riktas till företag som önskar att få omfattande information om webbtrafik och marknadsföringssatsningar, som pågår kring deras företags webbplats. Med hjälp av det här verktyget från Google som är enkelt, flexibelt och funktionellt är det möjligt att titta närmare och analysera trafikinformation på ett bättre sätt än vad som tidigare varit tänkbart. Det gör att du enkelt kan ta reda på vad som fungerar och vad om inte gör det på din hemsida.

Dessa följande funktioner är betydande när du arbetar med Google Analytics:

 1. Du kan med programmet jämföra olika uppgifter och resultat från olika tidsperioder, t.ex. mellan olika dagar, månader och år. Du kan också se var de som besöker dig befinner sig i världen. Det gör att du vet vart du ska vända dig om du funderar på att göra en kampanj utanför internet.
 2. Programmet ger dig precis som många andra analysprogram en bild av varifrån dina besökare kommer, men utöver detta kan du också se kvaliteten hos dessa besökare, exempelvis om de utvecklas till att bli kunder.
 3. Du kan integrera Analyticsprogrammet med Googles Adwords. Genom denna integration får du information som kan hjälpa dig att bli lyckosam genom Adwords, du kan även se antal klick, dina kostnader för dem, o.s.v.
 4. Du kan ställa in programmet så att det automatiskt skickar uppdateringar på hur läget är till dig eller någon annan inom ditt företag. Det gör att du inte behöver sitta och bevaka hela tiden för att upptäcka förändringar.
 5. Med Analytics kan du se hur dina besökare rör sig på din hemsida, var de klickar, hur de tar sig runt och dylikt. Det gör att du enkelt kan märka om din sida är funktionell och om dina besökare hittar dit du vill att de ska hitta.
 6. Du kan dessutom ta reda på vad dina besökare sökte på för ord när de navigerade sig till hemsidan, alltså hur de hittade dit, om det då är ett ord som förekommer väldigt mycket kan du t.ex. lägga till det bland dina Adwords och på så sätt kanske ytterligare öka besöksantalet.
 7. Utöver allt ovanstående kan du även ta reda på vilka sökmotorer som främst leder besökare och eventuella kunder till din hemsida och därigenom ytterligare rikta in din reklam.

Skärmdump på statistik

(klicka på bilden för full storlek)

Tack vare dessa ovanstående funktioner kan du med hjälp av Google Analytics göra din hemsida både bättre och lönsammare. Kanske allra främst då den öppnar dina ögon inför hur din sida verkligen fungerar för besökaren samt vem denne är och vart den finns.

Publicerad 2010-03-22. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida.

Konsten att starta ett forum

Internetforum har växt sig otroligt populärt det senaste decenniet, och är idag en källa till otroligt mycket kunskap. Forum är den utmärkta plattformen när det gäller ”Tjäna pengar på internet när du sover” konceptet. När man väl fått igång forumet sköter det mesta sig självt. Du kan utse moderatorer som håller ordning, och själva communityn skapar allt innehåll.

Jag driver forumen oscforum.se och fixadindator.se sedan flera år tillbaka, och tänkte dela med mig lite av den kunskap jag snappat upp under åren.

Uppstarten

Välj en nisch du är insatt i. Det är väldigt viktigt du väljer en nisch du kan, så som jag gjort med forumen ovan. Välj gärna en nisch där ingen annan är verksam, annars kan det bli svårt. Som vanligt med uppstarter, gör dig inga illusioner om att det är lite arbete. I början kommer du att få skapa allt innehåll själv, för att få igång forumet. Svara på frågor, ställ frågor (!) och skapa guider. Dessa kommer i sin tur driva trafik till ditt forum. Med tiden kommer andra medlemmar ta över, och då kan du dra ner på tempot. Det tog ca 2 år för oscforum.se att komma igång, och ca 1 år för fixadindator.se. Starta med väldigt få underforum, det får absolut inte se tomt ut i form av få inlägg, det skrämmer iväg besökarna. Börja med 1-2 forum. Maximalt 3. Det gör inte så mycket att man blandar olika ämnen inom nischen i ett forum, människor är väldigt duktiga på att sålla ut guldkorn.

Teknik

Börja enkelt. Numera behöver man inte ens någon programmeringskunskap för att få upp ett forum, Hostgator t.ex har automatisk installation från sin kontrollpanel. Man fyller egentligen bara i användarnamn, lösenord, mail och titel på forumet och trycker på en knapp. Sen skapar den databas och allt. Läs vår recension här för bästa webbhotellsforum. Via Hostgator kan du installera phpBB och SMF. Dessa två forum fungerar utmärkt i början, och jag har själv kört dem i uppstartsfasen. Numera kör jag vBulletin som kostar ca 1500 kr (se forumen ovan för exempel). Fördelarna med vBulletin är förutom fler funktion, det stora antal plugins som kan installeras enkelt via administrationsgränssnittet. Rekommenderas som sagt först när du har ett antal tusen inlägg i forumet.

Tjäna pengar på forumet

Detta kan göras på två sätt främst, via Adsense och Affiliate. Adsense är de annonser du ser till höger på denna sida, du får betalt per klick via Adsense. Vem som helst kan gå med i Adsense. Se dock till att ha din hemsida klar innan du ansöker, de kan vara rätt kräsna. Affiliate är när man säljer någon annans produkter och får provision på denna. Detta är ett otroligt stort och komplext område, så får återkomma med mer info om detta i ett nytt inlägg. Nyckeln är dock att experimentera med dessa två metoder, testa olika placeringar för Adsense och metoder för att sälja någons produkt via Affiliate.

Konsten att ha hand om ett community, med riktiga människor

Att ha hand om ett stort forum med ett par hundra aktiva medlemmar och uppåt lär inte skilja sig så mycket från att vara politiker eller för all del personalchef. Alla vill ha sin vilja igenom och det uppstår ofta gräl mellan medlemmar. Precis som i vanliga samhällen. Här finns inga exakta svar på hur man ska agera, men här är några tips. Gräla aldrig själv med medlemmarna, det kan dra ner hela stämningen i forumet. Om du får kritik, besvara den lugnt och sansat en gång, och följ upp med eventuella saker du måste precisera mer. Avsluta därefter diskussionen även om den andra medlemmen kör vidare, det är aldrig kul att diskutera med någon som inte svarar. Stämningen på forumet är av yttersta vikt att forma på ett bra sätt, det finns otaliga forum som gått i graven när grälen har tagit överhand och spridit sig som en våg. Till slut tröttnar de ansvariga, och då är det kört.

Var även rak och inte godtycklig när gäller reglerna. Censurera och ta bort inlägg väldigt varsamt, många medlemmar ser det som ett personlig angrepp när dennes inlägg blir borttaget eller censurerat. Ett forum är till för sprida kunskap, så att alla kan läsa den för all framtid. Inte bara för trådskaparen och de delaktiga. Många medlemmar kan ibland be om att få sin tråd borttagen eller låst när denne fått sitt svar, sådana förfrågningar ska man givetvis inte ge efter för. Kopiera gärna de regler jag satt ihop på oscforum, modifiera efter behov.

Mina guidelines för moderatorer

För att få lite struktur på modererandet så kommer här några guidelines. Om ni har förslag skriv ett nytt inlägg.

Guidelines för moderatorer:
– Prio 1: Rätta dåligt beskrivande titlar. Tyvärr har många användare problem med detta. Detta är mycket viktigt för Google så att trådarna syns på rätt sökord.
– Flytta inlägg till rätt forum. Funktion för detta finns i varje tråd under menyn ”Ämnesverktyg”.
– Ta bort all egenreklam.
– Som moderator, håll god ton. Låt er ej dras in i hetsiga diskussioner med medlemmar.

Konflikter
– Som moderator, håll god ton.
– Vi har valt en lugn moderator-stil där vi inte censurerar eller skäller ut medlemmar i onödan. Hellre fria än fälla.
– Lås trådar som spårat ur med personangrepp, skriv en kort och koncist anledning till låsning.

Om ni är osäkra på åtgärd för ett visst inlägg/ämne posta det här så diskuterar vi igenom det. Att moderera ett forum är ingen exakt vetenskap .

Allmänna tips – Sammanfattning

 • Skaffa ett stabilt webbhotell hos Hostgator. phpBB och SMF fungerar utmärkt i början som forum.
 • Skapa inte för många underforum i början. Max 3.
 • Skapa en god och vänlig stämning på forumet.
 • Tjäna pengar med hjälp av Adsense och Affiliate.
 • Dina medlemmar kommer följa ditt exempel, så agera som du vill att andra ska agera.
Publicerad 2010-03-16. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida, Guider.

Lär dig HTML

Bokstäverna HTML står för HyperText Markup Language och är ett sätt att presentera text, bilder etc. på Internet. Allt du behöver för att göra en egen hemsida är en textredigerare som Word, Anteckningar eller liknande.

Taggar
Beskrivningen av hemsidan görs med olika HTML-kommandon, så kallade taggar (tags på engelska), vilka markeras med < >. För att kunna avgöra var en funktion/text börjar och slutar finns det en starttagg < > och en sluttagg</>. Själva funktionen/texten anges inne i taggen.  Taggar anges alltid i par, och det måste (nästan) alltid finnas en sluttagg som ”stänger” en starttagg.

Grunden i ett HTML-dokument

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Titeln på din hemsida</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Här skriver du in all kod och text för hemsidan .

</BODY>

</HTML>

Strukturen ovan måste alltid finnas i ett HTML-dokument i precis rätt ordning för att sidan ska kunna visas på Internet. Titeln kommer att synas allra överst i webbläsaren när din hemsida visas.

Ett bra tips när du gör din hemsida är att rita upp strukturen på papper först, så du vet var på sidan text, länkar och bilder ska placeras. Spara din förstasida som index.html.

Formatering
Med HTML kan du formatera text på samma sätt som i ett ordbehandlingsprogram. Omge texten med olika taggar för att få önskad effekt.

<B></B>        Fetstil
<I></I>        Kursiv
<U></U>        Understruken

Man kan även kombinera flera kommandon.
<B><I>Jag vill ha fet kursiv text!!</B></I>  –  Jag vill ha fet kursiv text!!
<I>Jag vill ha <B>bold</B> i fetstil.</I> – Jag vill ha bold i fetstil .

Font
Beskrivningen av hur din text ska se ut görs i taggen <FONT>. Storlek, färg och typsnitt läggs till som attribut i denna tagg.

SIZE=”..”        Textstorlek (1-7)
COLOR=”#..”        Textfärg
FACE=”..”        Typsnitt

Textstorleken anges med en siffra 1-7. Färg anges i hexkod baserat på RGB. Läs mer om det här: http://sv.wikipedia.org/wiki/RGB.

Alla attribut kan läggas i samma tagg:
<FONT  SIZE=”4″ COLOR=”#FF0000″ FACE=”Arial”>Denna text är röd, av storlek 4 och har typsnittet Arial.</FONT> – Denna text är röd, av storlek 4 och har typsnittet Arial.

Stycken, rubriker och bilder
Rubriker genereras med bokstaven H och en siffra  mellan 1-6 för storleken på rubriken, där 1 är största och 6 är minsta storleken.  För att infoga en bild anges bildens namn, exempelvis ”Bildnamnet.jpg” , som attributvärde. Det du måste tänka på när det gäller bilder är att ange det EXAKTA filnamnet och sökvägen till bilden, annars syns den inte.

<P></P>        Markerar ett stycke i en text.
<BR>            Radbrytning. Behöver ingen sluttagg.
<H1></H1>          Rubrik (1-6)
<IMG SRC=”..”>    Infoga bild

Tabeller
För att få en snyggt strukturerad sida är det enklast att lägga in text och bilder i en tabell, där <TR> skapar en rad och <TD> en cell.

<TABLE>
<TR> //Rad 1   <TD>Cell 1 på rad 1</TD> <TD>Cell 2 på rad 1</TD>   </TR> //Rad 1 avslutas
<TR> //Rad 2   <TD>Cell 1 på rad 2</TD> <TD>Cell 2 på rad 2</TD>   </TR> //Rad 2 avslutas
</TABLE>

Tabellattribut:
WIDTH=”..”        Tabellbredd anges i procent eller punkter.
HEIGHT=”..”        Samma gäller höjden.
BORDER=”..”        Ram runt tabellen. Tjockleken anges i punkter (siffror)
CELLPADDING=”..”    Ökar avståndet mellan cellerna.
CELLSPACING=”..”    Ökar utrymmet mellan innehållet i cellen och cellkanten.

Justering
ALIGN=”..”        center, right, left

ALIGN justerar text, bilder, tabeller etc enligt önskemål. Du kan centrera allt innehåll på din hemsida genom att lägga ALIGN=”center” i BODY-taggen.

Bakgrund och länkfärger
Bakgrundsfärg, text- och länkfärg definieras redan i BODY-taggen. Alla färger anges med hexkod. Se här http://tommy.tommy-jonsson.se/color.htm för olika färgkoder.

BGCOLOR=”#..”    Bakgrundsfärg på sidan.
TEXT=”..”        Färg på brödtexten.
LINK=”..”        Färg på obesökta länkar.
ALINK=”..”        Färg på länkar när du klickar på dem.
VLINK=”..”        Färg på besökta länkar.

Exempel:
< BODY BGCOLOR=”000000″ TEXT=”#000099″ LINK=”#006600″ ALINK=”FF0033″ VLINK=”#FFFF00″>
Du kan även använda en bild som bakgrund.

BACKGROUND=”..”    Ger bakgrundsbild. Filnamnet anges som attributvärde.

Exempel:
<BODY BACKGROUND=”Bildnamnet.jpg”>

Länkar
<A></A>        Länk
HREF=”..”        Pekar på vart länken ska gå

Länk till annan hemsida:
<A HREF=”www.facebook.com”>Denna länk går till Facebook!</A> – Denna länk går till Facebook!
Länk till email:
<A HREF=”mailto:musse.pigg@hotmail.com”>Maila mig!</A> – Maila mig! (När man klickar på länken öppnas användarens e-postklient.)
Länk till intern sida:
<A HREF=”sida2.htm”>Se nästa sida!</A> – Se nästa sida!  (Länken går till den sida du döpt till sida2.htm på din hemsida. Glöm inte ange rätt sökväg!)

Du har nu grunden för att skapa din egen hemsida.
Lycka till!

Publicerad 2010-01-02. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida, Guider.