Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Att tänka på vid uppladdning av fotografier på nätet

Idag använder vi oss ofta av fotografier på internet. Vare sig du har en egen hemsida eller bara en blogg så är fotografier troligen väldigt viktiga för hur din sida ser ut. Foton bidrar ofta med mer personlighet till sidan och om det är något du säljer är bilder på produkterna nästan ett krav.

Det finns dock en del saker du bör tänka på när det gäller fotografier på internet. Det gäller särskilt aspekterna kring rättigheter, kvalitet och design.

Rättigheter

När du laddar upp en bild på internet måste du enligt upphovsrättslagen alltid ha rätt till bilden för att få använda den. Att använda en bild utan tillåtelse är ett brott, eftersom du då i princip har stulit bilden från dess upphovsman. Tumregeln är att alltid fråga innan du använder dig av en bild som du inte själv har fotograferat eller konstruerat. Annars måste du stå för konsekvenserna av bildstölden, vilka kan vara allt från fakturering till polisanmälan.

Är det din egen bild men den föreställer exempelvis ett konstverk, skapat av någon annan, får du inte heller använda bilden hur som helst. Du visar då upp konstnärens konstverk utan tillåtelse. Om konstnären har varit död i 70 år eller mer är det dock fritt fram då upphovsrätten i så fall har löpt ut.

Är det dina egna bilder du laddar upp är det du som är upphovsman och då har ingen annan rätt att använda bilden utan tillåtelse. Detta är självklart väldigt svårt att styra i dagsläget, men för att skydda dig kan du bl.a. tänka på att inte ladda upp bilder i hög upplösning på internet, om det inte är ett måste. Genom att ha låg upplösning på dina bilder, i exempelvis gallerier, minskar risken för att någon stjäl och säljer dem eftersom de då inte håller för t.ex. tryck.

Kvalitet

Ska din bild endast användas i syftet att illustrera något på din blogg eller hemsida behöver den sällan vara i någon speciellt hög upplösning. Det kommer dessutom att ta onödigt lagringsutrymme från dig. Handlar det bara om en thumbnail (en liten bild i storleken av ungefär en tumnagel som förhandsvisar större bilder eller enbart fungerar som illustration) räcker det att den har storleken 100 x 100 pixlar. En stor bild kan behöva vara i upp till 1000 x 1000 pixlar. Om bilden däremot ska framkallas, skrivas ut eller säljas är det viktigt att upplösningen är bättre för att resultatet ska bli gott.

Tänk på att bilderna som du ska ladda upp helst ska vara i formatet .jpg eller .png, då dessa två format lämpar sig särskilt väl för just webben. Med hjälp av olika bildbehandlingsprogram kan du omvandla dina bilder till detta format (om de mot förmodan inte skulle vara det redan) samt även minska deras storlek.

Design

Fotografier och bilder är ofta uppskattade av besökaren och de tillför i de flesta fall väldigt mycket till hemsidan. Du måste dock tänka på att ingen uppskattar att sitta och bläddra igenom hundratals i princip identiska bilder, vare sig de är på din jättesöta hund eller på något annat fantastiskt. Använd bilderna med måtta, de ska vara ett element som tillför lust och energi till läsaren.

Du måste också ha en god struktur på dina bilder och inte publicera dem huller om buller, eftersom detta blir förvirrande för din besökare. Ett bra sätt att få en god struktur på bilderna är med hjälp av ett galleri. Olika typer av gallerier kan du hitta på internet. För nybörjaren erbjuder bl.a. One sina kunder ett enkelt och säkert galleri där du själv som användare kan styra vilka som ska se dina bilder och göra liknande inställningar. Önskar du något mer avancerat är Galery’s galleritjänst på gallery.menalto.com kanske något för dig.

Publicerad 2010-04-10. Skriv en kommentar
Kategori Övrigt.

Interaktiva applikationer och vad kan jag använda dem till?

Interaktiva applikationer används ofta i reklamsyfte. Men de skulle lika gärna kunna vara utformade endast för att underhålla, som ett spel eller test. Ett spel kan t.ex. handla om att du utsätts för olika hinder och att detta får olika konsekvenser beroende på hur du reagerar. I ett test kan kommande frågor baseras på vad du valt för svar i tidigare frågor.

I de flesta fall handlar den interaktiva applikationen om att du som använder dig av den kan göra egna val och på så sätt påverka applikationens utveckling.

I reklamsyfte börjar de interaktiva applikationerna därför bli välanvänd, främst för att de inte uppfattas som direkt reklam av användaren då de kan vara utformade som exempelvis ett test, undersökning eller spel. Kunden kan därför påverkas i en annan grad än av en sådan applikation än av en helt vanlig banner som skriker ut sitt budskap.

Vi kan t.ex. föreställa oss en reklam som är utformad likt ett spel där du som spelar ska klä på en docka. Reklamens syfte är att du ska se vad många fina kläder märket har och i vilken stor utsträckning du kan variera dem. Du kan själv välja vilka byxor, vilken tröja, vilka skor och vilka accessoarer dockan ska bära.

På så vis kan du påverka hur det hela ska sluta, d.v.s. vilka kläder dockan ska ha på sig och vilka kläder dockan inte ska ha på sig. I samma veva har du även gått igenom märkets kollektion och kanske även blivit inspirerad av att handla. Även om du inte köper något direkt kommer du med stor sannolikhet ha ett positivt minne av applikationen och därmed, om än undermedvetet, ett positivt minne av dess distributör, märket.

Internet är de interaktiva applikationernas stora spelplan. Här är kontakten med konsumenten en helt annan än i andra mediala kanaler som tv, radio och tidning. Applikationerna kan nämligen aktivera konsumenten och få denna att göra aktiva val och på så vis involvera personen på ett helt nytt sätt i reklam och marknadsföring.

Vad kan då du ha för användning av interaktiva applikationer?
Svaret är enkelt, du kan självklart dra nytta av dem i din marknadsföring! Genom att använda denna typ av marknadsföring är du innovativ och dessutom relativt utstickande då många fortfarande håller sig till gamla välbeprövade metoder. En annorlunda reklam, som i det här fallet inte ens alltid uppfattas som reklam, lämnar ett större spår hos användaren och ökar därmed chansen för verkan.

Du måste dock tänka på applikationens utformning. Applikationen får inte vara för krävande av användaren, då denna i så fall kommer att tröttna och tappa sitt intresse. Det bästa är självklart om du testar applikationen på en liten grupp innan du börjar använda den som din huvudsakliga marknadsföringsmetod.

Om du inte är intresserad av marknadsföring kan du självklart använda interaktiva applikationer ändå, bara för att skapa en intressantare sida för dina besökare. Bland annat genom att skapa test och spel likt de som nämndes i början av texten. Att själv få vara med och påverka slutet är något som många människor uppfattar som lockande och roligt.

Publicerad 2010-04-04. Skriv en kommentar
Kategori Övrigt.

Olika hot mot hemsidor

För att globalt kunna göra förfrågningar och hämta data i en databas har en speciell språkstandard för databaser utvecklats, SQL. SQL står för Structured Query Language och är ett slags programmeringsspråk. Språket används exempelvis för att lagra och hämta användarnamn och lösenord för olika sidor på Internet.

På senare tid har det utvecklats flera sätt att lura databaserna i olika applikationer genom att lägga till sekvenser med SQL-kod, så kallat SQL injections, in i applikationen. SQL injection innebär helt enkelt att ett programmeringsspråk ”bakas in” i ett redan befintligt. De tillagda sekvenserna kan sedan, om de är skickligt skrivna, läsa data från databasen samt även ändra och modifiera vissa data. SQL-injektionen kan exekvera vissa sekvenser i koden i applikationens databas och i vissa fall till och med utföra exekveringar i operativsystemet.

SQL går ut på att ställa frågor (queries) till databasen och ange vissa ”krav” för att få fram rätt svar. Se exempel nedan.

Query: select * from users where username=’” & Anders & ”‘ and password=’ ” & Lösenord & ”‘

Här har Anders skrivit in sitt användarnamn Anders och lösenordet Lösenord för att logga in på sitt konto på Internet. Om en så kallad hacker vill kapa Anders konto, men inte vet lösenordet, byter hackaren ut det mot exempelvis ” or ‘1′1=’1′”. Då ser kodraden ut såhär isället:

Query: select * from users where username=’Anders’ and password = ” or ‘1′1=’1′

Hackaren kommer nu bli inloggad som Anders utan att behöva Anders lösenord, eftersom kravet ställt i query’n alltid kommer vara uppfyllt, det vill säga att 1=1 alltid är sant.

Vidare kan hackare använda SQL-injektioner för att få fram email-listor, listor på användarnamn med tillhörande lösenord etc.

Ett första steg att förhindra injektioner är att skanna query’n för exempelvis lösenord så att det endast kan finnas ett alternativ och endast ett visst antal tecken. Om lösenordet består av 10 tecken ska det vara exakt 10 tecken i query’n och inget annat. Man kan även använda sig av så kallade lagrade procedurer, vilket innebär att användarens konto inte får läsa eller skriva direkt mot databasens tabeller.

Ytterligare ett sätt att skydda sig är att använda parameteriserade frågor, vilket betyder att exempelvis användarnamn och lösenord sätts som separata parameter och inte frågas efter direkt i query’n. Kontroller och validering av både servern och klienten är andra sätt att hindra hackare att komma åt information.

Ett annat sätt för hackare att komma åt eller helt enkelt ändra en sidas funktion är så kallt Cross Site Scripting, XSS. Det innebär att hackern lägger till en egen bit kod som exekveras tillsammans med den ursprungliga programkoden.

Ofta sker detta genom olika formulär så som forum där användare kan posta olika inlägg som de själva kan ändra med HTML-kod. Hackern kan få meddelanden att ploppa upp på skärmen eller ändra utseende på hemsidan för andra användare genom att lägga in mycket stora bilder, frames eller annat som tar upp mycket plats.

Ett värre scenario, lite enkelt förklarat, är när hackern stjäl så kallade cookies för en användare som loggat in på sitt konto och lägger över dem på sin egen dator. På så sätt luras programmet att tro att det är originalanvändaren som är inloggad, men i själva verket har hackern kapat hela användarkontot.

Detta kan missbrukas till att plantera virus i en användares dator. Kontokaparen kan exempelvis skicka ett mail eller chat-meddelande till originalanvändarens kontakter med en ”smittad” länk. När mottagaren klickar på länken exekveras kod som infekterar användarens dator med ett virus.

Det är svårt att skydda sig mot XSS-hacking. Det du kan göra själv är att endast tillåta UTF-8 teckenkodning och se till att alla cookies för varje session är knutna till endast ett visst IP. Annars rekommenderas att man vänder sig till professionella säkerhetsexperter för hjälp.

Publicerad 2010-01-02. Skriv en kommentar
Kategori Övrigt.

Fler webbhotell

Det måste finnas hundratals webbhotell i Sverige, vi har endast listat de tio bästa på denna sajt (se framsida). Här är ett gäng webbhotell som förtjänas att listas också.

Vi kommer även lista bästa vps-lösning här.

Publicerad 2009-12-01. Skriv en kommentar
Kategori Övrigt.