Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Skriv mindre kod, utför mer

I den här artikeln går jag igenom några språk som gör att man inte behöver skriva så mycket kod. Mindre kod ger bättre struktur och överblick, vilket i sin tur innebär färre fel och snabbare arbetsgång.

CSS

CSS står för Cascading Stylesheet och är till för att designa upp HTML-element. Det är ett sätt att separera design och layout från innehållet. I grunden är CSS ett bra lättläst språk, men vissa viktiga bitar saknas.

Några exempel på vad som saknas i CSS:

  • Variabler – Du kan inte sätta variabeln ”Red” till ”#ba0000”.
  • Nästlade taggar – Jag återkommer till det i avsnittet om LESS
  • Matematiska beräkningar – Du kan inte skriva blue + yellow och hoppas på att få en grön färg som resultat.

LESS

Jag personligen använder LESS i mitt dagliga arbete. Att jag inte kan klara mig utan LESS beror på flera saker. Främsta anledningen är att det ger en mycket bättre överblick då man kan nästla taggarna.

Några fördelar med LESS:

  • Nästlade taggar, se skärmdumpen nedan.
  • Här finns stöd för variabler och det påminner lite om PHP i kombination med CSS.
  • Man kan använda matematiska formler. Det är bra när man behöver ändra på exemepvis en bredd och inte vill ändra på alla andra bredder som är beroende av den.
  • Vill man ha en specifik färg men något ljusare behöver man inget bildbehandlingsprogram. LESS fixar det genom att man anger en procentsats.
  • Det är lätt att lägga till LESS, bara inkludera en Javascriptfil. Vill man köra på serversidan går det också bra. Till WordPress finns exempelvis pluginet WP Less.

less

SASS

Det här språket är föregångaren till LESS. Skaparna bakom LESS har blivit kraftigt inspirerade av SASS och beslutade sig för att skapa ett eget språk som skulle komma att bli LESS. Vad som SASS saknar till skillnad från LESS är bakåtkompabilitet mot vanlig CSS. Skaparna bakom LESS anser att den här typen av ”ramverk” bara ska vara en förlängning av CSS, inte en omskrivning av det.

Jag förespråkar LESS framför SASS eftersom det är 100% bakåtkompatibelt mot CSS, samt är nytt och modernt.

sass

HTML

Går det då att skriva HTML på något annat sätt än hur det görs normalt sätt? Ja, det finns minst ett språk som kan tillämpas och det kallas för HAML.

HAML

Som jag beskrev tidigare så gör LESS att CSS blir mer likt HTML, då vi i CSS med LESS kan skriva nästlade taggar. Med HAML blir HTML, åt andra hållet, mer likt CSS. Här använder man punkt för klass och hashtagg för ID, precis som man gör i CSS. Jag har inte grävt så djupt i språket och kommer därför inte att ta ställning till hur pass bra det är.

haml

Javascript

jQuery

Det här är antagligen världens mest använda Javascript-ramverk. Förutom en mängd funktioner finns här också sätt att skriva mindre kod. Med mindre kod får man bättre överblick och arbetar snabbare. Man letar med jQuery upp klasser på samma sätt som man gör i CSS. Attribut hämtas genom punkt för klass, hashtagg för ID och så vidare. Det är därför riktigt smidigt att navigera sig i DOM-trädet.

jquery

CoffeeScript

Om man inte nöjer sig med jQuery utan vill få ner koden i storlek ännu mer finns CoffeeScript. Med detta språk skriver man en mycket kort syntax för vad man ska utföra. Det är kompatibelt med exempelvis jQuery och andra ramverk. Man kan se det som lager ovanpå alltihop som kompileras till jQuery där jQuery sedan kompileras till Javascript.

coffeescript
Har du några fler tips på språk som innebär att du behöver skriva mindre kod? Lämna gärna en kommentar och berätta!
Publicerad 2013-05-01. Skriv en kommentar
Kategori Programmering.

WordPress som artikelkatalog

Ända sedan WP blev ett faktum för enkel CMS hantering så har applikationen utvecklats för att passa olika funktioner online. Man kan bygga en helt vanlig blogg, en proffsig hemsida eller erbjuda en artikelkatalog online med WordPress. Det finns verkligen många fördelar med att använda sig av WP till artikelkatalog, och detta gäller både för användaren och för den som driver katalogen. Det man ska tänka på är att inte göra det alldeles för lätt för folk att spamma katalogen med meningslösa artiklar som bara är till för att länka åt annat håll.

Plugin för artikelkatalog

Om man vill skapa en WP artikelkatalog så kan man välja mellan en massa olika plugin för detta. Du kan enkelt göra en sökning online och finna gratis WP plugin för artikelkataloger. Dessutom kan du klicka på plugin knappen i din egen WP applikation (om du redan har en WP sajt) och se vad som erbjuds gratis direkt från WordPress. Det man ska komma ihåg med gratisvaror är att de inte alltid håller samma höga kvalitet som det som kostar en slant. Detta betyder inte att det är omöjligt att finna ett bra gratis alternativ för artikelkatalog plugin, men det är att rekommendera att läsa recensioner från dem som redan gett sig på uppgiften.

Teman

Lika viktigt som ett plugin som gör det enkelt att driva och använda en artikelkatalog är det tema som man väljer för den. Idag finns det alltför många artikelkataloger som ser stela och trista ut. Allt är vitt och grått och det är bara rubrikerna som kan locka till läsning. Det här är något man kan undvika genom att välja ett WP tema som engagerar och ser snyggt ut. Det här kan förstås innebära att man får betala några dollar för något som ser bra ut, men det kan det vara värt om man vill skapa en unik katalog som alla kan tycka om. En nackdel med de allra enklaste WP katalogerna är ju att de inte innefattar bilder. Detta kan bero på att den som driver katalogen inte har tid för detta eller för att de som använder katalogen inte fattar hur de ska fixa sina texter med bild och film.

Fördelarna med WordPress som artikelkatalog

En artikelkatalog gjord med WP är otroligt enkel att sköta. Har du redan jobbat med WP för vanliga bloggar och hemsidor så kommer du att känna igen upplägget i kulisserna. Allting ser ut precis som vanligt men skillnaden är förstås att du ger folk chansen att registrera sig och bidra med material. De kommer inte att kunna godkänna artiklar vilket gör att du kan kontrollera vad som publiceras. Detta kräver alltid ett visst engagemang men det gör ju och andra sidan alla hemsidor. Den som använder sig av artikelkatalogen kommer att dra nytta av att det är så enkelt att lägga in text och formatera den. Det hela ser ut som i ett vanligt textprogram och man kan med lätthet förstå hur man lägger in länkar i sin text.

Man ska heller inte glömma att sökmotorerna gillar upplägget i WordPress. Det är nämligen enkelt strukturerat och därmed blir det ett utmärkt alternativ för den som vill stötta sin sajt med artiklar från en katalog. En av de största fördelarna med en artikelkatalog gjord i WordPress är just att den kan uppdateras så ofta med hjälp av många författare, och uppdateringar är något som blir alltmer viktigt att tänka på då man jobbar med SEO och innehåll för webben.

Publicerad 2012-03-13. Skriv en kommentar
Kategori Bygga hemsida, Programmering.

ASP .NET vs PHP

Det senaste decenniet har det blivit mer och mer populärt att ha en egen hemsida, både för privatpersoner och för företag. Utvecklingen har tagit stora kliv framåt, tekniker och webbutveckling har blivit mer och mer avancerat. En sida ska inte längre bara visa och presentera ett statiskt innehåll, den ska även kunna generera information av olika slag och vara så kallat dynamisk. Exempel på språk som används vid webbutveckling idag är ASP .NET och PHP.

Båda språken används för att skapa dynamiska hemsidor, det vill säga hemsidor vars innehåll förändras kontinuerligt. Exempel på dynamiska sidor är sökmotorer som Google eller Wikipedia.

ASP .NET och PHP är olika sätt att hämta information i en databas av något slag. Skillnaden mellan de två är att ASP bygger på ”riktiga” programmeringsspråk, medan PHP, vilket står för Hypertext Preprocessor, är ett scriptspråk. ASP står för Active Server Pages, det är utvecklat av Microsoft och används tillsammans med deras utvecklade .NET framework. PHP å andra sidan är universellt, och går att använda i princip tillsammans med vilken webbserver som helst direkt utan att behöva vara kopplat till ett speciellt ramverk.

Både ASP .NET och PHP jobbar mot SQL-databaser, så som Microsoft SQL server, Oracle och MySQL.

ASP
Med ASP .NET kan man utveckla inte bara hemsidor utan hela webbapplikationer. ASP .NET används framför allt för mer avancerade sidor och funktionalitet än en vanlig personlig hemsida eller sökmotor. Det är ett så kallat eventbaserat språk. Det betyder att alla händelser som kan ske på en sida har egna kodrader insprängda i all övrig hemsidekod. Den dynamiska koden som ska köras på servern markeras i hemsidefilen som <%@ Page Language=”önskat språk” %> och avslutas med . Du väljer alltså vilket språk du vill programmera i på sidan, och anger det önskade språket i taggen, vilket kan vara exempelvis C# eller Visual Basic .NET. Varje stycke kod börjar med <% och avslutas med %>.

Varje event och dess eventkod bör sparas i separata filer, vilka sedan anropas från huvudfilen. Exempelvis när en användare klickar på en länk ska ett nytt fönster öppnas i webbläsaren och visa länkens innehåll. I huvudfilen anges då att när denna länk klickas på görs ett anrop till en annan fil med separat kod för detta event. Den anropade filen innehåller i sin tur den kod som genererar ett nytt fönster i webbläsaren och visar länkens innehåll. På så sätt sparar man in på antalet kodrader i själva huvudkoden på hemsidan, och läser inte in mer än vad som för tillfället behövs.

PHP
Ett scriptspråk kan man säga är en light-version av ett programmeringsspråk. Därför behövs det en speciell miljö för att kunna köra programmet. Detta betyder att själva scriptet körs i en anpassad miljö på servern och alltså inte behöver stödjas av webbläsaren så som javascript. Alla webbläsare som kan tolka html kan läsa en sida gjord med PHP.

PHP kan blandas tillsammans med HTML, vilket gör det enkelt att använda på vilken hemsida som helst. För att använda PHP skriver du helt enkelt in det i HTML-koden. Ange där koden slutar.

En fördel med PHP är att det fungerar som ett filter för din hemsida. Koden som läses in genererar output till applikationen, i det här fallet HTML-kod till webbläsaren, som alltså visar det som en hemsida på Internet. Eftersom all exekvering sker på servern, alltså ”backstage”, kan ingen se hur din sida eller applikation är programmerad.

Kan du inte programmera sedan tidigare är PHP en bra start att lära sig webbprogrammering. Det är enkelt att använda och du kommer snabbt igång.

Publicerad 2010-02-23. Skriv en kommentar
Kategori Programmering.