Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Publicera en egen hemsida hos One

Hur du skapar en hemsida hos One.com med hjälp av verktyget WebCreator. Besök One.com först för att köpa ett webbhotellskonto.

Logga in till din kontrollpanel hos one. Klicka på ikonen WebCreator. Välj en mall som passar syftet med din hemsida. Fyll i namn på ditt webbplatsprojekt, sidtitel (syns högst upp i webbläsaren när sidan visas) och menytext (sidans namn i översiktsmenyn). Installera och Slutför. Du har nu skapat förstasidan till din webbplats!

Sidinställningar
Klicka på Arkiv – Sidkonfiguration längst upp till vänster. Här väljer du titel, bakgrundsfärg (eller bild) och marginaler. Marginalerna anges i antalet bildpunkter.

Bakgrundsfärg
Klicka på färgrutan (den vita rutan) till höger om hexkoden (#ffffff ). Klicka på önskad färg i paletten som visas, OK. Observera att rutan Bakgrundsbild måste vara urbockad.

Bakgrundsbild
Vill du hellre använda en bild som bakgrund bockar du för rutan Använd bakgrundsbild. Välj en av de bilder som finns tillgängliga eller ladda upp en egen.

Klicka på Bläddra under rubriken Bakgrundsbild, sedan på ikonen som visar en jordglob och en dataskärm i det fönster som öppnas. Nu visas ett uppladdningsfönster. Klicka på Bläddra och leta dig fram till en sparad bild på din dator. Klicka på filen, Ladda upp. Stäng uppladdningsfönstret. Din bild ligger nu sparad i mappen hos One. Klicka på bakgrundsbilden, OK. Klart!

webcreator-one1

Bild 1 Detta är fönstret som tillåter dig att välja bakgrundsbild. Klicka på bilden för större.

Sidomeny
För att få en överblick över ditt webbplatsprojekt väljer du Visa sidomeny (visa-meny) näst längst upp till höger i verktygsfältet. I menyn listas alla dina sidor du har skapat. Eftersom din hemsida utgår från en mall kommer denna automatiskt kopieras till varje ny sida du lägger till i projektet.

Klicka på Lägg till… i sidomenyn och fyll i Menytext (sidans namn som visas i sidomenyn), Filnamn (namnet du döper sidan till i filsystemet) och Sidtitel (visas överst i webbläsaren när just den här sidan visas), OK.

webcreator-one2

Bild 2 Denna bild visar hur sidomenyn samt länkarna ser ut.

Alla nya sidor du lägger till hamnar under rubriken Opublicerade. I sidomenyn och Organisera hanteras alla skapade sidor. Gå in i Organisera, klicka på en opublicerad sida, välj Publicera. Sidan har nu flyttats upp till rubriken Publicerade och ligger som en undersida till förstasidan. En länk har automatiskt skapats på din förstasida till den underliggande sidan. Länkens namn är det samma som sidans namn i sidomenyn.

Forma din hemsida
Textredigering och formatering i WebCreator fungerar på samma sätt som i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Markera det stycke text du vill ändra, välj sedan mellan olika typsnitt, textfärger, storlekar etc.

Länkar
Markera den text du vill ska bli en länk, klicka på Infoga länk (länk) och välj något av följande:

  • Lägg till länk till HTML-dokument, klicka i sidomenyn på den (egna) sida du vill länka till, OK.
  • Lägg till länk till hemsida, ange adress till vilken internetsida du vill att den markerade texten ska länka till, exempelvis www.google.se. OK.
  • Skapa ny undersida och lägg till länk öppnar samma dialogruta som Lägg till… i sidomenyn, och länkar sedan till den nya sidan.

Textruta och Tabell
En textruta kan placeras var som helst på din sida. Välj Rita textruta i verktygsfältet (textrute). Klicka och dra sedan på skärmen för att skapa en textruta. Klicka och dra med muspekaren för att flytta rutan. För att ändra storleken drar du i de vita markeringarna i dess kant.

Din textruta är egentligen en tabell med endast en cell. Vill du infoga en tabell med flera celler, klicka på Infoga tabell (tabell), välj antalet rader och kolumner. Högerklicka i tabellen, välj Tabellegenskaper. Här kan du sedan forma din tabell som du vill ha den.

webcreator-one3

Bild 3 Så här ser rutan med tabellegenskaperna ut.

Bilder
När du väljer att lägga till en bild kan du välja mellan tre alternativ. Viktigast är kanske bildikonen (bildikon):

  • Ladda upp och lägg till bild laddar upp bilder från din dator till servern. Klicka på Öppna och välj en bild från filsystemet. Klicka på bilden, sedan på Öppna igen. Ladda upp.
  • Lägg till bild från server, här väljer du bland de bilder som redan har laddats upp hos One.
  • Lägg till ClipArt visar olika gratisbilder att välja mellan. Klicka på önskad bild, Infoga.
  • Bilderna kan ändra storlek och flyttas runt på skärmen på samma sätt som en textruta.

Vill du ta bort en bild klickar du på den och trycker Delete på tangentbordet. Går den inte att klicka på (exempelvis vissa mallbilder) högerklickar du på den och väljer Tabellcellegenskaper. Bocka ur rutan längst ner, Använd bakgrundsbild.

Här ser den hemsida ut vi skapat ovan.

Lycka till med din hemsida!

Publicerad 2010-01-02. Kategori Bygga hemsida, Guider.


Skriv en kommentar eller en fråga

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.