Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

ASP .NET vs PHP

Det senaste decenniet har det blivit mer och mer populärt att ha en egen hemsida, både för privatpersoner och för företag. Utvecklingen har tagit stora kliv framåt, tekniker och webbutveckling har blivit mer och mer avancerat. En sida ska inte längre bara visa och presentera ett statiskt innehåll, den ska även kunna generera information av olika slag och vara så kallat dynamisk. Exempel på språk som används vid webbutveckling idag är ASP .NET och PHP.

Båda språken används för att skapa dynamiska hemsidor, det vill säga hemsidor vars innehåll förändras kontinuerligt. Exempel på dynamiska sidor är sökmotorer som Google eller Wikipedia.

ASP .NET och PHP är olika sätt att hämta information i en databas av något slag. Skillnaden mellan de två är att ASP bygger på ”riktiga” programmeringsspråk, medan PHP, vilket står för Hypertext Preprocessor, är ett scriptspråk. ASP står för Active Server Pages, det är utvecklat av Microsoft och används tillsammans med deras utvecklade .NET framework. PHP å andra sidan är universellt, och går att använda i princip tillsammans med vilken webbserver som helst direkt utan att behöva vara kopplat till ett speciellt ramverk.

Både ASP .NET och PHP jobbar mot SQL-databaser, så som Microsoft SQL server, Oracle och MySQL.

ASP
Med ASP .NET kan man utveckla inte bara hemsidor utan hela webbapplikationer. ASP .NET används framför allt för mer avancerade sidor och funktionalitet än en vanlig personlig hemsida eller sökmotor. Det är ett så kallat eventbaserat språk. Det betyder att alla händelser som kan ske på en sida har egna kodrader insprängda i all övrig hemsidekod. Den dynamiska koden som ska köras på servern markeras i hemsidefilen som <%@ Page Language=”önskat språk” %> och avslutas med . Du väljer alltså vilket språk du vill programmera i på sidan, och anger det önskade språket i taggen, vilket kan vara exempelvis C# eller Visual Basic .NET. Varje stycke kod börjar med <% och avslutas med %>.

Varje event och dess eventkod bör sparas i separata filer, vilka sedan anropas från huvudfilen. Exempelvis när en användare klickar på en länk ska ett nytt fönster öppnas i webbläsaren och visa länkens innehåll. I huvudfilen anges då att när denna länk klickas på görs ett anrop till en annan fil med separat kod för detta event. Den anropade filen innehåller i sin tur den kod som genererar ett nytt fönster i webbläsaren och visar länkens innehåll. På så sätt sparar man in på antalet kodrader i själva huvudkoden på hemsidan, och läser inte in mer än vad som för tillfället behövs.

PHP
Ett scriptspråk kan man säga är en light-version av ett programmeringsspråk. Därför behövs det en speciell miljö för att kunna köra programmet. Detta betyder att själva scriptet körs i en anpassad miljö på servern och alltså inte behöver stödjas av webbläsaren så som javascript. Alla webbläsare som kan tolka html kan läsa en sida gjord med PHP.

PHP kan blandas tillsammans med HTML, vilket gör det enkelt att använda på vilken hemsida som helst. För att använda PHP skriver du helt enkelt in det i HTML-koden. Ange där koden slutar.

En fördel med PHP är att det fungerar som ett filter för din hemsida. Koden som läses in genererar output till applikationen, i det här fallet HTML-kod till webbläsaren, som alltså visar det som en hemsida på Internet. Eftersom all exekvering sker på servern, alltså ”backstage”, kan ingen se hur din sida eller applikation är programmerad.

Kan du inte programmera sedan tidigare är PHP en bra start att lära sig webbprogrammering. Det är enkelt att använda och du kommer snabbt igång.

Publicerad 2010-02-23. Kategori Programmering.


Skriv en kommentar eller en fråga

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.