Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Vad är en databas?

Databasen har utvecklats under de senaste decennierna. Det var under 1960-talet som själva behovet med att kunna lagra data på ett systematiskt sätt dök upp, då affärsvärlden började använda datorer som ett hjälpmedel i sin verksamhet.

Vad är då en databas och vad har vi den till?

En databas, eller databank som det tidigare hette, är en mängd data som hör ihop och som är ordnad i enstaka eller flertaliga dataregister. Dessa register ska vara ordnade så att det är enkelt att söka reda på, hämta ut och eventuellt även förändra viss information. En databas är alltså en samling av data som hör ihop, är bestående (vilket betyder att den inte försvinner om datorn eller programmet stängs ner), företräder en del av verkligheten (exempelvis information om ett företag) och, sist men inte minst, hanteras samt lagras av en dator.

Vanligen sker denna organisering och hantering med hjälp av ett databashanteringssystem, även kallat DBHS eller DBMS efter engelskans database management system, som organiserar data i fält, poster och filer.

Vanliga programvaror:

För att kunna komma åt data i en databas används speciella datahanterings- och -manipulationsspråk. Exempel på ett sådant språk är SQL (structured query language) som liknar vanlig engelska och därigenom fått stor spridning.

När en databas ska skapas måste även en typ av datamodell utvecklas. Denna modell ska ange vilka typer objekt och egenskaper som det ska finnas information om i databasen. Är det ett företag som har databasen så kan t.ex. en kund vara ett objekt och dess beskrivning, så som adress och kostnad för varor denne har inhandlat, vara egenskaper. Företaget kan sedan ha fler objekt, exempelvis olika varor. Det är precis som i ett bibliotek där det finns böcker (objekt) med innehåll (egenskaper).

Publicerad 2010-04-09. Kategori Teknik.


2 kommentarer

  1. Av Anonym, okt 8, 2012 | Svara

    Vem har skrivit denna texten? Behöver det namnet så jag kan ange i min referens i min rapport i skolan. Tack


  2. Av Per, okt 10, 2012 | Svara

    Skriv källa: whr.se/blog/


Skriv en kommentar eller en fråga

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.