Välkommen till whr.se, recensioner av webbhotell. I denna avdelning publicerar vi guider och artiklar runt webbteknik, programmering och marknadsföring på Internet bland annat.

Vad är uptime?

Med Uptime menas den tid en server har körts sedan senaste uppstarten. Man kan säga att det är ett mått på pålitlighet och ett sätt att mäta hur länge en server eller dator har fungerat utan allvarligare problem. Det bör dock observeras att det även kan betyda att datorn eller servern har försummats och nödvändiga uppdateringar inte har blivit gjorda. Egentligen är det inte själva tiden en server har kört sedan senaste avbrott som är det intressanta, utan totala avbrottstiden sett över en viss tidsperiod.

Uptime mäts i procenttal som omvandlas till tid. Procenten står för availability, alltså hur länge servern har kört, och dess motsvarighet är downtime. Downtime anger hur lång tid servern har varit nere, alltså ur funktion. En bra uptime är i princip allt över 99,9 %. Oftast mäter man uptime även i just 9:or, alltså 99,99 % eller 99,999 % osv. För 99,99 % innebär det en downtime på i genomsnitt 9 sekunder om dagen, eller 52 minuter och 36 sekunder per år. Motsvarande tid för 99,999% är 0,9 sekunder om dagen eller 5 minuter och 16 sekunder per år.

Den uptime som garanteras av webbhotellen genom avtal brukar ligga på 99,9%.

Har du en senare version av Windows kan du själv kontrollera vad din dator har för uptime genom att gå till Start – Kör… och skriva in cmd i fältet Öppna, tryck OK. I den svarta rutan, command prompt, skriver du in systeminfo, tryck Enter. I fönstret kan du nu avläsa System Up Time.

Uptime-kommandot fungerar i alla UNIX-system.

Har du en Mac OS X skriver du in ordet uptime i Terminal, så visas uptime (up) i fönstret.

Att ha en bra server med lång uptime är viktigt särskilt hos större företag, där kunder är beroende av företagets server. Webbhotell är exempel på detta. Har ett webbhotell en dålig uptime, betyder det att deras server ofta blir otillgänglig, och alltså kommer man inte åt de webbsidor som ligger på den. För en personlig och privat hemsida kanske det inte är en stor katastrof om du inte kommer åt din sida under några minuter, men för ett företag som driver sin verksamhet genom sin hemsida kan det ha enormt stora konsekvenser.

Säg att en webbutik i genomsnitt säljer varor för 10 000 kr i minuten. Ligger servern nere i 5 minuter har de alltså gått miste om 50 000 kr i inkomster. Sker detta en gång om året är det illa nog, men sker det en gång i månaden är det en katastrof.

En server kan i princip aldrig ha 100 % uptime under en längre period. Underhåll av servern är viktigt för att den ska klara belastningen från all datatrafik osv, och uppdateringar kräver emellanåt några minuters, eller ibland flera timmars, nedkoppling, hur bra servern än är.

Publicerad 2010-02-26. Kategori Web Hosting.


En kommentar

  1. Av Anonym, mar 18, 2013 | Svara

    Hej jag skulle vilja öppna en webb butik men vet ej riktigt hur man gör och hur fungerar fraktkostader om man befinner sej utomlands som jag gör nu bor tillfället på Bali och mina kunder är i Sverige?

    MVH Pia Eriksson

    piaeriksson33@gmail.com


Skriv en kommentar eller en fråga

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.