Kål och blomkål:

Hur odlar man?

Innehållet på sidan är lånat från: Blomkål. http://www.ne.se/lang/blomkål, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-17.

Det här är endast ex. webbsida och textinnehåll i sig finns där enbart för att fylla utrymme.

 

 

Innehåll

Vad är blomkål?

Det färdiga blomkålshuvudet

Vad är blomkål22?


Vad är blomkål?

blomkål, Bra´ssica olera´cea ssp. botry´tis var. botry´tis, varietet av en av kålens underarter. Blomkål har gamla anor och odlades i Syrien, Turkiet och Egypten redan för flera tusen år sedan. På 1100-talet kom växten till Spanien, och under 1500-talet förekom odling över större delen av Europa. Blomkål är den kanske mest egenartade av kålsorterna med sin uppsvällda och deformerade blomställning, en ärftlig egenskap som troligen uppstod av en slump och togs till vara.


Det färdiga blomkålshuvudet

Blomställningen slutar att växa på längden på ett tidigt stadium men ökar i stället i tjocklek och förgrenar sig kraftigt. Hela blomställningen degenererar och utvecklas till ett blomkålshuvud. Det färdiga blomkålshuvudet är oftast vitt, men bland moderna sorter finns också de som ger violetta och gröna huvuden. Blomkål är C-vitamin- och fiberrik och används rå eller kokt, i suffléer, gratänger och soppor. Blomkål odlas i Sverige men importeras även från bl.a. Nederländerna, Belgien, Frankrike, Italien och USA.

Vad är blomkål22?

blomkål, Bra´ssica olera´cea ssp. botry´tis var. botry´tis, varietet av en av kålens underarter. Blomkål har gamla anor och odlades i Syrien, Turkiet och Egypten redan för flera tusen år sedan. På 1100-talet kom växten till Spanien, och under 1500-talet förekom odling över större delen av Europa. Blomkål är den kanske mest egenartade av kålsorterna med sin uppsvällda och deformerade blomställning, en ärftlig egenskap som troligen uppstod av en slump och togs till vara.